Social aktivitet och studiecirkel i Borlänge

Fredagen den 3 juli samlades medlemmar och sympatisörer i Borlänge för att umgås och grilla. Efteråt lästes artikeln Nationalsocialismen och den reaktionära nationalismen, och de tillhörande frågorna diskuterades.

Under kvällen skrevs även brev till kamrater som för närvarande sitter inspärrade på grund av sitt politiska engagemang.

image17 Fortsätt läsa Social aktivitet och studiecirkel i Borlänge

Motståndsrörelsen intog Karlstad

Lördagen den 4 juli genomförde Motståndsrörelsen ett torgmöte i centrala Karlstad med tal och flygbladsutdelning. Samtidigt hölls i den närbelägna Mariebergsskogen den kulturmarxistiska och svenskfientliga festivalen ”Putte i parken”. Motståndsrörelsens närvaro togs emot med minst sagt blandade reaktioner.
^11F34D6AD9AE0972E499836E7437907E21592CC740176B4586^pimgpsh_fullsize_distr
Fortsätt läsa Motståndsrörelsen intog Karlstad