Social aktivitet och studiecirkel i Borlänge

Fredagen den 3 juli samlades medlemmar och sympatisörer i Borlänge för att umgås och grilla. Efteråt lästes artikeln Nationalsocialismen och den reaktionära nationalismen, och de tillhörande frågorna diskuterades.

Under kvällen skrevs även brev till kamrater som för närvarande sitter inspärrade på grund av sitt politiska engagemang.

image17

image18