Offentlig aktion och föredrag i Ludvika

Lördagen den 22 augusti samlades medlemmar från Näste 5 för att sprida organisationens budskap i Ludvika.

Som första anhalt valdes en av två marknader som under sommaren hålls på lördagar i Ludvika. På marknaden spreds flygblad till många av marknadens besökare och en del bra diskussioner hölls med intresserade.

Efter ca 40 minuter på den första marknaden så delade gruppen upp sig och den andra halvan åkte till en annan marknad som också hölls i Ludvika. Aktionen avslutades efter att medlemmarna delat ut blad strax över en timme på stället.

Efter den offentliga aktionen återsamlades alla hemma hos en medlem där nästeschef Pär Sjögren höll ett föredrag som bland annat tog upp saker som:

  • Varför vi gick med i Motståndsrörelsen.
  • Varför vissa inte gör det.

Efter föredraget så avslutades dagen med grillning och fortsatta diskussioner under kvällen.

IMG_3666-1

IMG_0348