Propagandaoffensiv i Kristinehamn

Den 24/5 var partimedlemmar tillhörande Kampgrupp 503 ute i kvällssolen för att sprida propaganda. Ett 40-tal affischer och flygblad sattes upp på anslagstavlor och kommunala plank runt om i Kristinehamn. I samband med affischeringarna sattes också ett stort antal klistermärken upp på väl valda platser.

Fortsatt aktivism i Karlskoga

Den 24/5 bestämde sig medlemmar ur Kampgrupp 503 för att sätta upp plakat och dela ut flygblad i Karlskoga.

I ett strålande väder besöktes ett antal bostadsområden för att sprida informationen. Det var många Karlskogabor ute och njöt av vädret i sina trädgårdar och på altaner. Flera visade ett nyfiket intresse för aktiviteten och några vågade sig fram för att växla några positiva ord, men uppgav sig även vara bekymrade över utvecklingen i landet.

Sammanfattningsvis anses resultatet av kvällens aktiviteter som mycket lyckat och man avslutade med humöret på topp.

Offentlig flygbladsutdelning med tillrättavisning i Karlstad

Torsdagen den 25/5 samlades medlemmar ur Kampgrupp 503 för att tillsammans genomföra en offentlig aktivitet i Karlstad.

Första anhalt för dagen blev handelsområdet Välsviken. Väl på plats ställde man upp med en fana samt delade ut flygblad.

Efter en stund dök en folkförrädare av rang upp på plats . Denna förrädare uppskattade inte budskapet som framfördes av närvarande kamrater och bestämde sig för att försöka tysta den pågående aktiviteten genom att försöka slita åt sig flygblad av en kamrat, varpå han omedelbart blev tillrättavisad.

Samma förrädare valde sedan att gråta ut i de anländande polisernas famn. En deltagare från aktiviteten lyckades dock överhöra hela förhöret som hölls på plats. Medlemmen som överhörde förhöret låter hälsa att förrädaren helt saknade verklighetsuppfattning och ljög samt överdrev händelseförloppet.

Polisen valde att avkräva legitimation samt hålla ett förhör med en av medlemmarna på platsen. Efter en stunds tystnad mellan polis och motståndsmän ansåg nog även polis på plats att de inte hade något att hämta och aktiviteten återgick till det vanliga.

Efter ca 90 minuter på plats ansåg den ansvariga på platsen att det var dags att ta sig till dagens andra anhalt som var Våxnäs Handelsområde. Här gick allt lugnt och städat till och intressanta samtal fördes med befolkningen.

Kampgrupp 503 låter hälsa att man aldrig kommer kunna tysta motståndet i Värmland. Nordiska motståndsrörelsen är och kommer så att förbli ett vanligt inslag i värmlänningarnas vardag!

Offentlig aktivitet i Örebro

Lördagen den 20 maj begav sig Nordiska motståndsrörelsens Näste 1 och Näste 5 till Örebro för att hålla en offentlig flygbladsutdelning. Dagen till ära så var det riktigt ”Führerwetter”, varmt och soligt, och det var mycket folk i rörelse ute på stan. Några av aktivisterna ställde upp sig med fanor och en banderoll framför Engelbrektsstatyn, mitt på Stortorget i centrala Örebro. Övriga deltagare spred därefter ut sig runt torget för att börja dela ut flygblad till folket. För dagen så bestod samhällsinformationen av detaljer om de internationella globalisterna och deras makt. För mer information om detta, se artikeln Återta makten från globalisterna! 

Flygbladen gick åt i som smör i den gassande solen, och aktivisterna fick många positiva kommentarer och ryggdunkningar. I sedvanlig ordning så dök polisen upp efter en stund, och fler patruller var snart på plats. Just den här dagen höll sig dock systemets trogna väktare ovanligt passiva och aktiviteten kunde därför fortgå i oförminskad takt.

Efter att flygbladsutdelningen hade pågått i ungefär en timme så dök dagens spektakel upp. Två personer med med hemmagjorda plakat, knappt läsbara i det starka solljuset, ställde sig en liten bit bort och skämde ut sig själva med deras uttjatade och förlegade antirasistiska paroller.

Dessa duktiga idioter var dock inget hinder för aktiviteten, eller för någon annan heller för den delen. Inga ytterligare störningsmoment dök upp, utan flygbladsutdelningen kunde fullföljas tills dess att aktivisterna var klara för dagen. Aktiviteten ses som mycket lyckad och Motståndsrörelsen kommer snart att återvända till Örebros gator och torg för att fortsätta upplysa folket om sanningen.

Motståndsrörelsens aktivitet har uppmärksammats i flera lokala tidningar, och man har i samband med det även rapporterat att organisationen nu också finns representerad i Karlskoga. Polisen har i media som vanligt kallat denna helt lagliga flygbladsutdelning för en olaglig, icke tillståndsgiven demonstration – trots att det enligt grundlagen råder demonstrationsfrihet i Sverige.

”Nazistdemonstration på Stortorget”
”Misstänkt person utpekad efter nazi-demonstration i Örebro”

Film på aktiviteten kommer att dyka upp på Nordfront inom kort!

Klistermärkesuppsättning i Falun

Lördagen den 20 maj begav sig några medlemmar från Kampgrupp 501 ut för att fylla på staden med propaganda. Aktiviteten gick bra och man märkte att befolkningen i Falun lämnat många klistermärken kvar efter demonstrationen den 1 maj.

Kamparbete i Kristinehamn

Torsdagen den 18/5 var partimedlemmar från Kampgrupp 503 ute i Kristinehamn. Kvällen började med att det sattes upp ett hundratal klistermärken i två områden i Kristinehamns utkanter.

Sedan åkte man vidare för att sätta upp plakat. Två större korsningar där det rör sig mycket trafik utsmyckades med ett flertal plakat. Aktiviteten varade två timmar och ses som mycket lyckad.

Plakatuppsättning med underhållning – Kristinehamn

Torsdagen den 18/5 genomförde Kampgrupp 503 en plakatuppsättning i Kristinehamn. Under aktiviteten gjorde sig politiska motståndare till nationalsocialismen kända genom att åka förbi med bil i hög hastighet och samtidigt sticka ut huvudet och skrika ”BÖG” och peka finger.

Så det visar sig alltså att dessa motståndare i Kristinehamn även är s.k. homofober. Man kan bara hoppas att de riktar det mot homolobbyn nästa gång, så gör de för första gången i sina liv lite nytta.

Ni som också känner att ni vill krossa homolobbyn bör infinna sig i Fredrikstad den 29:e juli. Väl mött kamrater!