Informationsspridning i Borlänge

Fredagen 19 maj bedrev en del ur Kampgrupp 501 basaktivism i Borlänge. 300 flygblad delades ut till hushållen.

Glädjande var att se organisationens affischer och sprayningar sitta orörda sedan länge.