Offentlig flygbladsutdelning med tillrättavisning i Karlstad

Torsdagen den 25/5 samlades medlemmar ur Kampgrupp 503 för att tillsammans genomföra en offentlig aktivitet i Karlstad.

Första anhalt för dagen blev handelsområdet Välsviken. Väl på plats ställde man upp med en fana samt delade ut flygblad.

Efter en stund dök en folkförrädare av rang upp på plats . Denna förrädare uppskattade inte budskapet som framfördes av närvarande kamrater och bestämde sig för att försöka tysta den pågående aktiviteten genom att försöka slita åt sig flygblad av en kamrat, varpå han omedelbart blev tillrättavisad.

Samma förrädare valde sedan att gråta ut i de anländande polisernas famn. En deltagare från aktiviteten lyckades dock överhöra hela förhöret som hölls på plats. Medlemmen som överhörde förhöret låter hälsa att förrädaren helt saknade verklighetsuppfattning och ljög samt överdrev händelseförloppet.

Polisen valde att avkräva legitimation samt hålla ett förhör med en av medlemmarna på platsen. Efter en stunds tystnad mellan polis och motståndsmän ansåg nog även polis på plats att de inte hade något att hämta och aktiviteten återgick till det vanliga.

Efter ca 90 minuter på plats ansåg den ansvariga på platsen att det var dags att ta sig till dagens andra anhalt som var Våxnäs Handelsområde. Här gick allt lugnt och städat till och intressanta samtal fördes med befolkningen.

Kampgrupp 503 låter hälsa att man aldrig kommer kunna tysta motståndet i Värmland. Nordiska motståndsrörelsen är och kommer så att förbli ett vanligt inslag i värmlänningarnas vardag!