Alla inlägg av Näste 5

Motståndsrörelsen på Rättviks Marknad

I slutet av vecka 40 gick Rättviks höstmarknad av stapeln. Marknaden är en av de tre stora marknaderna i Sverige och den största i Dalarna. Därför bestämde sig Näste 5’s aktivister och medlemmar för att vara på plats och upplysa både knallar och marknadsbesökare om demonstrationen den 12:e november. Man bjöd även med Näste 4 som kom ned med en delegation vilket uppskattades mycket, då det skulle öka förmågan till att kunna samtala och dela ut flygblad till alla tusentals besökare som strömmade förbi.

Aktiviteten tjuvstartade redan på fredagen då banderoller sattes upp längs infarter i staden för bilister att beskåda.
rättviks marknad
På lördagen vid 13-tiden så tog aktivister och medlemmar sikte på en grönyta mitt i marknadens centrum och ställde upp med en banderoll och flygbladsutdelare.
IMG_8666_denna
Efter några minuter var marknadens ordningsvakter på plats och Pär Sjögren inledde dialog med dessa. Attityden från ordningsvakterna var varierande då dessa inte verkade överlyckliga att Motståndsrörelsen var på plats för att utnyttja sin grundlagsskyddade rättighet. Sjögren informerade dessa herrar att de gladeligen kunde kontakta polisen för att ta reda på vad lagen säger och att ”lokala undantagstillstånd” inte alls ger dessa rätt att avhysa oss från platsen.
IMG_8694_denna
Efter ett tag så gav vakterna Sjögren rätt och höll sig på avstånd resten av aktiviteten, men fortfarande inom synhåll för att kunna ”skydda aktivisterna”(?). Motståndsrörelsen låter hälsa att vi klarar oss bra på egen hand men om ni vill skydda någon så skydda ert folk genom att ansöka till Motståndsrörelsen och bli en del av det växande motståndet.
 IMG_8690_denna
Flygblad delades ut till höger och vänster, tummen upp varvades med positiva kommentarer från personer som iakttog banderollen. Diskussionerna avlöste varandra och allting flöt på bra under dagen. Ett fåtal negativa kommentarer och gester bör knappt få utrymme i den här rapporten då det inte ger aktiviteten i sig rättvisa.
Samtliga flygblad om den 12 november tog slut trots att man hade räknat i överkant när flygbladen skrevs ut och hade tänkt att dessa skulle räcka till fler aktiviteter, men så blev icke fallet. Man fick helt sonika övergå till att dela ut flygbladen ”Ny politik för en ny tid” resterande tiden.
IMG_8677_denna
När även dessa flygblad började ta slut så började man packa ihop för dagen och man fortsatte dela ut blad till folk som man mötte på vägen tillbaka till bilarna.
IMG_8664_denna
Efteråt samlades man hemma hos en aktivist som bjöd på fika och dagens aktivitet diskuterades. Samtliga ansåg att det var ett ovanligt positivt gensvar från allmänheten.
Näste 5 tackar Näste 4 för besöket och lovar Rättviks-borna att Motståndsrörelsen kommer att återkomma till Rättvik.

Offentlig flygbladsutdelning i Kristinehamn

Fredagen den 30:e september kl 13:30 gick aktivister ut i centrum i Kristinehamn för att dela ut flygblad. Stämningen var bra och lugn. Det kom upp bra diskussioner och man talade med en Socialdemokrat, aktiv på 70-talet, som nu sympatiserar med Nordiska motståndsrörelsen eftersom Socialdemokraterna inte längre är ett arbetarparti.

Ett stort antal flygblad delades ut till folket i Kristinehamn. Det hela avslutades kl 14:30.

image-460x817